1) اطلاعات فردی درج شده توسط مشتری در فرم درخواست خدمت می‌بایست دقیق باشند؛ در صورت مغایرت در اطلاعات مسئولیت مشکلات احتمالی آینده در تعامل بین مشتری و اهالی فن بر عهده مشتری خواهد بود.
2) ثبت درخواست با اطلاعات فردی دیگر، مصداق جعل هویت بوده و در صورت احراز، پیگیری قضایی را به دنبال خواهد داشت.
3) پس از نهایی‌شدن تصمیم مشتری شیکودک تنها با نام و شماره تماس مشتری جهت تایید نهایی ساخت تماس حاصل خواهد کرد.
4) اطلاعات فردی ارسالی توسط مشتری در هنگام پر نمودن فرم درخواست به شکلی امن نزد شیکودک حفظ و نگهداری خواهد شد.
5) هرگونه تعامل با مشتری مبتنی بر اخلاق و قوانین کسب و کار حاکم بر کشور است.
6) ارسال تمامی محصولات به سراسر کشور شامل هزینه  می باشد.